Strømpriser

Været

Nyheter

 • Avtale om slakting av kylling

  Nortura har inngått avtale med Norsk Kylling om leieslakting av kylling. Det betyr at Nortura-kyllingen fra trønderske gårder fra 2. september slaktes på Orkanger og ikke i Elverum. Slakteriet i Elverum legges ned tidligere enn planlagt. Nortura har avtale med trønderske kyllingprodusenter ut 2026. Etter den tid blir Norturas kyllingproduksjon sentralisert rundt anlegg på Østlandet og i Rogaland.

 • Helltunnelen på E6 er åpen

  Helltunnelen ble stengt rett etter 14 på grunn av en gjenstand i vegen. Nå er veien åpen igjen.

 • Buss har kjørt av veien i Heim

  En buss med seks skoleelever kjørte ut av veien ved Kyrksæterøra i Heim, og veltet over på siden. Elevene hadde vanskeligheter med å komme seg ut av bussen, men ved 14.20-tiden var alle ute og har blitt kjørt videre. Det er ikke meldt om personskade, opplyser politiet. Bilberger er på stedet.

 • Bystyret i Trondheim utset behandling av arealplanen

  Den siste tida har det vore stor usemje rundt vern eller utbygging av Tillermarka i Trondheim. Byrådet som tar over makta i kommunen i morgon blei først einig om å verne marka. Men så blei Høgre ueinige internt, før dei blei einig igjen. Etter planen skulle saka og kommuneplanen sin arealdel (KPA) behandlast i bystyret i dag. Men byrådet har ikkje fleirtal for sitt forslag og det er ikkje fleirtal for dei alternative forslaga heller. I dag blei det endeleg vedtatt i kommunestyret å utsette behandling til etter sommaren. Det var 55 stemmer for å utsette mot 12 stemmer for å ikkje utsette.